Menu

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

LABOREXPO je největší domácí veletržní událostí zaměřenou na prezentaci a podporu prodeje laboratorního vybavení zákazníkům ze široké škály laboratoří – soukromé a komerční sféry, vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí, kontrolních a dozorových organizací, zdravotnictví a průmyslu.

Návštěvníci zde na jednom místě najdou komplexní informace o nabídce laboratorní techniky, aktuálních novinkách, inovativních řešeních a metodách s možností osobního seznámení se s exponáty díky přímému kontaktu s jejich dodavateli.

Veletrh je organizován pouze jednou za dva roky.

Nomenklatura veletrhu pokrývá všechny oblasti laboratorních a procesních analýz v chemii, farmacii, biochemii, molekulární biologii a dalších oborech.

Ceník pronájmu veletržní plochy, výši poplatku za registraci Vá sdělíme na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.

Prohlédněte si seznam vystavovatelů ročníku 2019.

Profil návštěvníků

Veletrh se vyznačuje velmi kvalitní strukturou odborných návštěvníků, především vedoucích nebo majitelů laboratoří, laborantů a vědců. 

Jedná se především o pracovníky kontroly kvality v průmyslu (45 %),  vědce a výzkumníky řady výzkuných institucí a univerzit (17 %),  zdravotnictví (10 %),  zaměstnance státních kontrolních a dozorových orgánů (9 %), obchodních zástupců a v neposlední řadě učitele a studenty VŠ a SŠ.

Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo 1600 návštěvníků.

Výstavba expozic

Vystavovatel má možnost zajistit si návrh a realizaci své expozice prostřednictvím vlastního dodavatele nebo si ji objednat u organizátora veletrhu, který zprostředkovává výstavbu expozice „na klíč“ včetně návrhu, cenové kalkulace, montáže, vybavení a grafického polepu. Pro stavbu standardních expozic je využíván tradiční systém Octanorm, který umožňuje montáž stánků za cenu od cca 800–1000 Kč/m2. Možné je rovněž zajištění realizace atypických veletržních expozic, které akceptují všechny požadavky na kvalitu, moderní design, funkcionalitu a kreativitu konstrukce.

Organizátor veletrhu

Pořadatelem je redakce odborného dvouměsíčníku CHEMAGAZÍN.

Jeho hlavní snahou je oslovit a pozvat k návštěvě veletrhu co nejvíce potenciálních návštěvníků, čemuž věnuje maximální marketingovou podporu. Hlavním mediálním partnerem je časopis CHEMAGAZÍN. Širokou mediální podporu poskytují rovněž i další mediální partneři a spolupracující organizace. Akce je prezentována na řadě konferencích, seminářích a veletrzích, internetovou inzercí a prostřednictvím direct mailingu.