Menu

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

LABOREXPO je jedinou domácí veletržní událostí zaměřenou na prezentaci a podporu prodeje laboratorního vybavení zákazníkům ze široké škály laboratoří – soukromé a komerční sféry, vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí, kontrolních a dozorových organizací, zdravotnictví a průmyslu.

Návštěvníci na veletrh přicházejí s cílem získat na jednom místě kompletní informace o aktuální nabídce laboratorní techniky, novinkách a inovacích a oceňují přitom možnost osobního seznámení se s exponáty a přímého kontaktu s jejich dodavateli.

Veletrh je organizován pouze jednou za dva roky.

Nomenklatura veletrhu pokrývá všechny oblasti laboratorních a procesních analýz v chemii, farmacii, biochemii, molekulární biologii a dalších oborech.

Ceník pronájmu veletržní plochy, výši poplatku za registraci a další informace pro ročník 2021
budou dostupné v říjnu 2020.

Seznam vystavovatelů ročníku 2019.

Profil návštěvníků

Veletrh se vyznačuje velmi kvalitní strukturou odborných návštěvníků, především vedoucích nebo majitelů laboratoří, laborantů a vědců. 

Jedná se především o pracovníky kontroly kvality v průmyslu (45 %),  vědce a výzkumníky řady výzkuných institucí a univerzit (17 %),  zdravotnictví (10 %),  zaměstnance státních kontrolních a dozorových orgánů (9 %), obchodních zástupců a v neposlední řadě učitele a studenty VŠ a SŠ.

Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo 1600 návštěvníků.

Výstavba expozic

Vystavovatel má možnost zajistit si návrh a realizaci své expozice prostřednictvím vlastního dodavatele nebo si ji objednat u organizátora veletrhu, který zprostředkovává výstavbu expozice „na klíč“ včetně návrhu, cenové kalkulace, montáže, vybavení a grafického polepu. Pro stavbu standardních expozic je využíván tradiční systém Octanorm, který umožňuje montáž stánků za cenu od cca 800–1000 Kč/m2. Možné je rovněž zajištění realizace atypických veletržních expozic, které akceptují všechny požadavky na kvalitu, moderní design, funkcionalitu a kreativitu konstrukce.

Profil organizátora veletrhu

Organizátorem veletrhu je redakce odborného dvouměsíčníku CHEMAGAZÍN.

Jeho hlavní snahou je oslovit a pozvat k návštěvě veletrhu co nejvíce potenciálních návštěvníků, čemuž věnuje maximální marketingovou podporu. Hlavním mediálním partnerem je časopis CHEMAGAZÍN, který byl i v předešlých ročnících pokaždé vyhodnocen jako nejčastější zdroj přijatých vstupenek od návštěvníků – až 30 % z jejich celkového počtu.

Širokou mediální podporu poskytují rovněž i další mediální partneři a spolupracující organizace. Akce bude v průběhu roku 2019 prezentována na mnoha konferencích, seminářích a veletrzích, na internetu nebo prostřednictvím direct mailingu s využitím vlastní rozsáhlé databáze organizátora.

Další ročník veletrhu LABOREXPO se uskuteční ve dnech 6.-7. října 2021!

Novou web prezentaci právě připravujeme.