VELETRHY VYBAVENÍ PRO LABORATORNÍ A PROCESNÍ ANALÝZY
5.–6. ČERVEN 2024 • PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

MENU

LABOREXPO

Veletrh LABOREXPO je klíčová událost pro odborníky pracující ve výzkumně-vývojových nebo analytických a měřicích laboratořích.

Nabízí vše od spotřebního materiálu, přes analytickou instrumentaci a laboratorní přístroje, až po nábytek a veškeré potřebné zařízení a vybavení.

Prezentace řady exponátů v provozním režimu umožňuje prohlédnout si je, a případně i otestovat na vlastních vzorcích, a najít nejlepší řešení pro daný úkol.

 Na jednom místě je zde možné získat mnoho důležitých informací a různých cenových nabídek produktů od jejich dodavatelů. Usnadníte si tím rozhodnutí týkající se nákupu nového vybavení.

Přidanou hodnotou návštěvy veletrhu je také jeho pestrý a zábavný doprovodný program. Zahrnuje odborné prezentace, soutěže a další aktivity. 

Návštěva veletrhu i jeho doprovodného programu je bezplatná. Vytvořit si můžete registraci a získat tak řadu bonusů navíc.


Nomenklatura veletrhu LABOREXPO

• Laboratorní technika, přístroje, vybavení, pomůcky a spotřební materiál
• Analytická instrumentace, automatizace a robotizace
• Měřicí přístroje a zařízení
• Poloprovozní zařízení
• Chemikálie, plyny, reagencie, diagnostika a certifikované materiály
• Kalibrace, servis a opravy laboratorní techniky
• Služby laboratoří / Výzkumná a vývojová centra
• Sběr a zpracování laboratorních dat
• Literatura a informační zdroje

Seznam vystavovatelů

Prohlédněte si aktuální 
Seznam vystavovatelů
platný k dnešnímu dni.