VELETRHY VYBAVENÍ PRO LABORATORNÍ A PROCESNÍ ANALÝZY
5.–6. ČERVEN 2024 • PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

MENU

LABOREXPO

LABOREXPO je největší domácí událost zaměřená na oblast analytické, přístrojové a měřicí techniky a vybavení laboratoří. Nabídne vše od spotřebního materiálu až po nábytek.

Na jednom místě zde najdete kompletní přehled o sortimentu produktů od nejvýznamnějších domácích i zahraničních dodavatelů. Uvidíte zde řadu novinek právě uváděných na trh, inovací a trendů v laboratorní technice nebo automatizaci laboratorních postupů.

Na základě vlastní osobní zkušenosti a kontaktu se zástupci výrobců a dodavatelů budete mít možnost získat všechny potřebné informace o výrobcích, které hledáte. Mnohé exponáty budou „v provozním režimu“ i s možností otestování vašich vlastních vzorků!

Návštěva veletrhu i jeho doprovodného programu je bezplatná.


Nomenklatura veletrhu LABOREXPO

• Laboratorní technika, přístroje, vybavení, pomůcky a spotřební materiál
• Analytická instrumentace, automatizace a robotizace
• Měřicí přístroje a zařízení
• Poloprovozní zařízení
• Chemikálie, plyny, reagencie, diagnostika a certifikované materiály
• Kalibrace, servis a opravy laboratorní techniky
• Služby laboratoří / Výzkumná a vývojová centra
• Sběr a zpracování laboratorních dat
• Literatura a informační zdroje

Seznam vystavovatelů

Prohlédněte si aktuální 
Seznam vystavovatelů
platný k dnešnímu dni.