VELETRHY VYBAVENÍ PRO LABORATORNÍ A PROCESNÍ ANALÝZY
5.–6. ČERVEN 2024 • PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

MENU

LABOREXPO

LABOREXPO je klíčová událost pro odborníky v oblasti analytické, přístrojové a měřicí techniky a vybavení laboratoří. Nabídne vše od spotřebního materiálu, přes analytickou instrumentaci a laboratorní přístroje, až po nábytek.

Prezentace výrobků "v provozním režimu" umožňuje návštěvníkům nejen vidět exponáty v akci, ale také provést testy na vlastních vzorcích a najít ideální řešení pro své laboratorní analýzy.

LABOREXPO klade důraz na interaktivní zkušenost. Návštěvníci mohou získat praktické informace a cenovou nabídku produktů od jejich dodavatelů přímo na místě a usnadní si tak rozhodování týkající se nákupu nového vybavení.

Přidanou hodnotou návštěvy veletrhu je také jeho doprovodný program. Zahrnuje odborné prezentace a firemní workshopy nebo soutěže a další podpůrné aktivity. Veletrh tak poskytuje nejen možnost najít ty nejlepší produkty a technologie, ale také rozšířit své vzdělání a profesní síť. 

Návštěva veletrhu i jeho doprovodného programu je bezplatná.


Nomenklatura veletrhu LABOREXPO

• Laboratorní technika, přístroje, vybavení, pomůcky a spotřební materiál
• Analytická instrumentace, automatizace a robotizace
• Měřicí přístroje a zařízení
• Poloprovozní zařízení
• Chemikálie, plyny, reagencie, diagnostika a certifikované materiály
• Kalibrace, servis a opravy laboratorní techniky
• Služby laboratoří / Výzkumná a vývojová centra
• Sběr a zpracování laboratorních dat
• Literatura a informační zdroje

Seznam vystavovatelů

Prohlédněte si aktuální 
Seznam vystavovatelů
platný k dnešnímu dni.