Menu

Špičkově sestavený program

Nejširší nabídka laboratorního vybavení

Nejširší nabídka laboratorního vybavení

Pouze jednou za dva roky na jednom místě můžete získat kompletní přehled o nabídce nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů laboratorních přístrojů a vybavení. Řada vystavovatelů zde bude prezentovat nejnovější produkty právě uváděné na trh.

Veletrh je organizován pouze jednou za dva roky a představí se na něm více než 80 vystavovatelů.

     kri_5854


Živá laboratoř

Živá laboratoř

Improvizované laboratorní pracoviště postavené firmou MERCI, kde bude formou krátkých, interaktivních a zároveň i zábavných ukázek prezentována laboratorní technika. Nabízené produkty si zde bude možné nejen prohlédnout, ale také prakticky vyzkoušet.

kri_5737


Produktové prezentace, workshopy a semináře

Produktové prezentace, workshopy a semináře

Veletrh poskytuje nejen místo k seznámení se s širokou nabídkou služeb a produktů a jejich dodavateli, ale současně i další doprovodné vzdělávací a zábavné akce. Mnozí z vystavovatelů vás pozvou na prezentace nových laboratorních metod, přístrojů a laboratorního vybavení.

kri_5894

Seznam doprovodných akcí budeme postupně doplňovat.


Mobilní laboratoře

Mobilní laboratoře

Na venkovní veletržní ploše před hlavním vchodem najdete tzv. Mobilní laboratoře. Svou nabídku laboratorní techniky a možnost jejího praktického využití zde představí firma RETSCH, WALDNERASECOS.

kri_5806     kri_6030


Testování vlastních vzorků

Testování vlastních vzorků

V mnoha veletržních expozicích najdete přístroje v provozním režimu a budete si tak moci na vlastních vzorcích ověřit jejich možnosti a funkce. Nezapomeňte si vzít své vzorky sebou!

Společnost RETSCH ve své mobilní laboratoři na venkovní ploše zredukuje velikost částic vašich vzorků pevných látek na analytickou nebo jinou požadovanou jemnost. Následně bude možné provést kontrolu distribuce částic na sítovacích strojích. Pro ještě přesnější analýzu velikosti nebo také tvaru částic bude možné využít přístroj pro dynamickou obrazovou analýzu Camsizer X2.

kri_5955

Optik Instruments nabídne ve svém stánku Live měření a odzkoušení přístrojů z oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie. Otestujte si své vzorky na FTIR spektrometru ALPHA II, ručním Ramanu BRAVO nebo FTIR mikroskopu LUMOS!


Soutěže, zábava a experimenty

Soutěže, zábava a experimenty

Mezi řadu doprovodných aktivit veletrhu patří soutěž exponátů „TOP PRODUKT veletrhu LABOREXPO 2019“. Ve dvou kategoriích – Analytická technika a Laboratorní přístroje a vybavení – bude především z hlediska inovačního potenciálu, ale i dalších kritérií, oceněno vždy 5 nejlepších exponátů. Všechny přihlášené výrobky si budete moci na veletrhu prohlédnout.

kri_5662

Každý zaregistrovaný návštěvník je automaticky zařazený do Slosování o mobilní telefon SONY Experia XA1, který do této soutěže věnoval organizátor veletrhu, časopis CHEMAGAZÍN. Další ceny do slosování věnují vystavovatelé. Registrovat se můžete již nyní zde.

Zapojit se můžete také do soutěže LABORATORNÍ STOPAŘ,  v rámci které návštívite expozice určených vystavovatelů a necháte si na své visačce označit návštěvu jejich expozic. Při odchodu z veletrhu ji pak odevzdáte na info stáncích a budete se těšit na slosování o řadu zajímavých cen.

V průběhu veletrhu představí někteří vystavovatelé další zábavná show nebo vlastní soutěže, do kterých se bude možné zapojit.

kri_6056   kri_5860

Partner veletrhu VUT Brno, Fakulta chemická, představí ukázky výroby a užití hydrogelů a molekulární gastronomie. Na společném stánku pak její studenti,  Tereza KlementováMatyáš Horálek ukáží svou sadu experimetů pro děti Matelab, která umožňuje v domácích podmínkách provádět pokusy, na které ve škole nikdy nezbývá čas. V soupravách najdete skutečné laboratorní pomůcky a chemikálie, pro všechny zvídavé děti a jejich rodiče.

Další partner VŠCHT Praha, pozve na své experimenty z oblasti forenzní chemie zaměřené na daktyloskopii a dále na barevnou chemii - teplo a světlocitlivé materiály. Ve spojovací chodbě mezi sektory B a C bude k vidění výstava Fotosoutěž VŠCHT Praha Svět (je) chemie.

Na stánku společnosti Metrohm Česká republika si bude možné prohlédnout výstavu Příběh
kapky
, kterou tvoří texty s fotografiemi, dobové přístroje a další staré předměty z blízkosti nositele Nobelovy ceny prof. Jaroslava Heyrovského a jeho polarografické laboratoře.

V expozicích Střední školy chemické v Pardubicích nebo Masarykovy střední školy chemické se budete moci seznámit s jejich vzdělávacími programy a ukázkami vybavení jejich laboratoří.


•   ZAREGISTRUJTE SE A VYTVOŘTE SI SVOU VOLNOU VSTUPENKU JIŽ NYNÍ   •