Menu

Špičkově sestavený program

Nejširší nabídka laboratorního vybavení

Nejširší nabídka laboratorního vybavení

Pouze jednou za dva roky na jednom místě můžete získat kompletní přehled o nabídce nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vybavení pro laboratoře. Řada vystavovatelů zde bude prezentovat nejnovější produkty právě uváděné na trh.

S výrobky se budete moci osobně seznámit, oslovit přitom jejich prodejce a vytvořit si okamžitou představu o konkurenčních nabídkách nebo možných slevách a zvýhodněních.

     kri_5854


Živá laboratoř

Živá laboratoř

Reálné laboratorní pracoviště postavené firmou MERCI, kde bude formou krátkých, interaktivních a zároveň i zábavných ukázek prezentována laboratorní technika. Nabízené produkty si zde bude možné nejen prohlédnout, ale také prakticky vyzkoušet a zároveň získat podrobné informace od zástupců vystavovatelů.

kri_5737


Produktové prezentace, workshopy a semináře

Produktové prezentace, workshopy a semináře

Veletrh poskytuje nejen místo k seznámení se s širokou nabídkou služeb a produktů a jejich dodavateli, ale současně i další doprovodné vzdělávací a zábavné akce. Mnozí z vystavovatelů vás pozvou na prezentace nových laboratorních metod, přístrojů a laboratorního vybavení.

kri_5894

Seznam doprovodných akcí budeme postupně doplňovat.


Mobilní laboratoře

Mobilní laboratoře

Na venkovní veletržní ploše před hlavním vchodem najdete tzv. Mobilní laboratoře. Svou nabídku laboratorní techniky a možnost jejího praktického využití zde představí firma RETSCH a další vystavovatelé.

kri_5806     kri_6030


Testování vlastních vzorků

Testování vlastních vzorků

V mnoha veletržních expozicích najdete přístroje v provozním režimu a budete si tak moci na vlastních vzorcích ověřit jejich možnosti a funkce.

kri_5955

Seznam vystavovatelů a přístrojů s možností otestování zde budeme průběžně doplňovat.


Soutěže a zábava

Soutěže a zábava

Mezi další doprovodné aktivity veletrhu patří soutěž exponátů – „TOP PRODUKT veletrhu LABOREXPO 2019“ v kategoriích Analytická technikaLaboratorní přístroje a vybavení. Soutěž má za cíl upozornit na zařízení a technologie představující inovační pokrok v přístrojové technice a laboratorním vybavení, které jsou v rámci veletrhu prezentovány. Se všemi soutěžními exponáty se budete moci přímo na veletrhu osobně seznámit.

kri_5662

Odevzdejte svou vyplněnou volnou vstupenku a zúčastněte se Slosování vstupenek. Hlavní cenou věnovanou organizátorem veletrhu do slosování, kterým je redakce časopisu CHEMAGAZÍN, je mobilní telefon SONY Experia XA1. Další ceny vloží do slosování vystavovatelé.

Zapojte se také do soutěže LABORATORNÍ STOPAŘ – navštivte expozice zúčastněných vystavovatelů, na hrací kartičce si nechte označit svou návštěvu a kompletně vyplněnou ji odevzdejte na info stáncích. Slosování o ceny proběhne na závěr každého veletržního dne. Hrací kartičku obdržíte na info stáncích organizátora veletrhu.

Na svých stáncích nabídnou v průběhu veletrhu někteří vystavovatelé další zábavná show nebo vlastní soutěže, které můžete shlédnout nebo se do nich zapojit.

kri_6056   kri_5860