Menu

Špičkově sestavený program

Nejširší nabídka laboratorního vybavení

LABOREXPO Vás zve k návštěvě veletržních prostor, ve kterých najdete veškeré potřebné vybavení nejvýznamnějších domácích a zahraničních výrobců a dodavatelů laboratorní techniky, včetně nejnovějších produktů právě uváděných na trh. Přijďte se seznámit jak s vystavenými exponáty, tak i s jejich prodejci a distributory, kteří Vám je osobně představí a poskytnou veškeré potřebné informace.

     KRI_2537_e


Testování vlastních vzorků

Na stáncích celé řady vystavovatelů najdete přístroje tzv. v provozním režimu a bude možné si na vlastních vzorcích ověřit jejich možnosti a funkce. Nezapomeňte si vzít své vzorky sebou!

9k=


Produktové prezentace, workshopy a semináře

Vystavovatelé během veletrhu nabídnou na prezentace nových metod, přístrojů a laboratorního vybavení.

71170217_2102735966494704_1989495926011461632_o


Mobilní laboratoře

Navštivte také tzv. Mobilní laboratoře s nabídkou laboratorní techniky a možností jejího praktického využití, které budou umístěné ve veletržní hale nebo před vstupní halou.

9k=


Soutěže, zábava a experimenty

Tradiční součástí veletrhu je i soutěž exponátů „TOP PRODUKT veletrhu LABOREXPO“. Ve dvou kategoriích – Analytická technikaLaboratorní přístroje a vybavení – bude především z hlediska technických parametrů, inovačního potenciálu, užitných vlastností ale i dalších kritérií, oceněno vždy min. 5 nejlepších exponátů. Přihlášené produkty je možné si během své návštěvy veletrhu osobně prohlédnout.

KRI_2053_e

Každý zaregistrovaný návštěvník je automaticky zařazený do Slosování o dárky a další hodnotné ceny, které do slosování věnuje pořadatel veletrhu, redakce časopisu CHEMAGAZÍN a vystavovatelé.

Zapojit se je možné také do soutěže LABORATORNÍ STOPAŘ,  v rámci které je úkolem navštívit expozice vybraných vystavovatelů a nechat si na své visačce označit návštěvu. Při odchodu z veletrhu ji pak odevzdat na jednom z registračních info stánků. Po ukončení veletrhu proběhne slosování o dárky věnované vystavovateli.

KRI_2621_e

V průběhu veletrhu představí někteří vystavovatelé další vlastní zábavná show nebo soutěže, kterých se bude možné zúčastnit.

KRI_2097_e

Partneři veletrhu z vysokých a středních škol představí pokusy a experimenty z oblasti chemie a zároveň se budete moci seznámit s jejich vzdělávacími programy, kterými mohou zaujmout své budoucí studenty.

skoly1


Veletrh vědy

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 2.–4. června 2022 na Výstavišti v Letňanech největší populárně naučnou akci v České republice - VELETRH VĚDY. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen.

Navštivit Veletrh vědy současně s veletrhem LABOREXPO bude možné pouze ve čtvrtek 2. června.

2Q==       veletrhvedy_2017_1400px_janhromadko-1303-1