Mediální partneři

PARTNEŘI VELETRHU

ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

SPONZOŘI LABOREXPO KONFERENCE

partneRSKÉ UDÁLOSTI

VIII. VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

CZ EN

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Počet vystavovatelů registrovaných k dnešnímu dni: 90

2 THETA ASE - Laboratorní přístroje: analyzátory stopových prvků (i provozní a přenosné), mikrovlnné mineralizátory, ITP/CZE. Skříňové termostaty a klimatické komory, nábytek, digestoře. Nástroje pro odběr a úpravu vzorků. Referenční materiály. Odborné akce a literatura.

ABL&E (A) - Prodej a servis vysoce výkonné laboratorní instrumentace pro testování farmaceutických materiálů, tablet, mastí apod. Cirkulární dichroismy, micro- a standardní UV/VIS/NIR a FTIR, fluorimetry, polarimetry, Raman, SNOM, SPR, HPLC, superkritické kapalinové chromatografy a extrakce.

AIR PRODUCTS - Air Products Česká republika je součástí mezinárodního koncernu Air Products and Chemical Inc. se sídlem v Pensylvánii v USA. Společnost byla založena v roce 1940 a patří mezi vedoucí světové výrobce a dodavatele speciálních a technických plynů. V současné době Air Products zaměstnává okolo 16 000 pracovníků a působí ve 50 zemích po celém světě.

ALCHIMICA - Dodává chemikálie a suroviny pro vědu, vývoj, výzkum a speciální výrobu. Sortiment firmy je velmi široký od některých základnich chemických surovin, přes potravinářské a krmivářské přísady po organické intermediáty, čisté a speciální chemikálie a farmaceutické chemikálie, dle požadavků zákazníků. Zároveň dodává laboratorní chemikálie od předních světových výrobců.

AMEDIS - Výhradní zástupce níže uvedených firem pro Českou republiku a zajišťuje dovoz, instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis dodávané techniky: SCIEX, CEM, TELEDYNE, ISCO, INFICON, OXFORD INSTRUMENTS, DeltaNu, ERWEKA, NU instruments.

ANALYTIKA - Výroba a prodej kalibračních roztoků pro spektroskopii a chromatografii ASTASOL, referenčních materiálů (CRM, QCM), pufrů, vodisvostních standardů a speciálních čistých chemikálií. Automatické pipety,dávkovače, špičky, bezpečnostní skříně, bezodtahové digestoře, kovový laboratorní nábytek.

ANAMET - Přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště i pro měření v provozu.

ANTON PAAR - Analytické a laboratorní přístroje pro: nápojovou analýzu (měření obsahu alkoholu, obsahu O2 a CO2, hustoty a koncetrace), dynamicko-mechanickou termální analýzu (DMTA), vysokotlakový a mikrovlnný rozklad, přípravu vzorků, syntézu v mikrovlnném poli. Refraktometry a polarimetry, reometry, viskozimetry, analyzátory cukru, povrchová analýza, přesné teploměry, tribologie, turbidimetry, RTG strukturální analýza - SAXS RTG, XRD.

BAS RUDICE - Spektrometry a analyzátory kovů pro měření chemického složení.

BC - CHEMSERVIS - Výroba a distribuce chemikálií pro průmyslové, farmaceutické, laboratorní a vědecké aplikace, spektrální analýzy, mikroelektroniku, optoelektroniku a vakuové systémy. Chemikálie pro mikroelektroniku škály MOS, VLSI, ULSI, SLSI. Microfiltrace anorganických a organických rozpouštědel na 50 nm membráně. Destilace organických rozpouštědel. Rozpouštědla pro GCMS, UV, UHPLC a LCMS.

BECKMAN COULTER CZECH REPUBLIC - Přístroje, soupravy, reagencie a vybavení pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, RIA laboratoře a pro laboratoře biomedicínského výzkumu (jako jsou ultracentrifugy, vysokokapacitní centrifugy, genetické analyzátory a průtokové cytometry).

BRUKER - Špičkový výrobce přístrojů pro výzkum i kontrolu kvality. Bruker přináší řadu inovativních systémů pro Life Science, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, toxikologické a farmaceutické analýzy, aplikovaný analytický a klinický výzkum. Bruker Daltonics - divize firmy Bruker - poskytuje řešení pro aktuální analytické problémy díky širokému portfoliu výrobků a technologií včetně MALDI-TOF MS, ESI-qTOF, Ion Trap MS, FTMS, LC-TQ a GC-TQ systémů.

CARBON INSTRUMENTS - Výhradní zastoupení firmy Skalar pro Českou republiku a Slovensko. CFA analyzátory vody, půdy, piva, vína, potravin, tabáku, hnojiv Spalovací analyzátory TOC, TN Robotické analyzátory BSK, CHSK, pH, ISE.

CARL ZEISS - Prodej a servis optických mikroskopů včetně konfokálních a superrezolučních, steromikroskopy, mikrodisekce, elektronové a X-Ray mikroskopy.

CAYMAN PHARMA - Dovozce reagencií společnosti Cayman Chemical, která se zabývá syntézou a charakterizací (bio)chemikálií. Široké spektrum reagencií od jednoduchých molekul po složité komplexy bioaktivních lipidů, mastných kyselin a proteinů. Významnou skupinu Cayman Chemical produktů tvoří také protilátky a známé EIA kity.

CENTEC - Vývoj a výroba senzorů, přístrojové techniky a provozních technologií do pivovarů a farmacie; prodej a servis měřicí a regulační techniky a vybavení laboratoří. Zastoupení renomovaných světových značek především v oblasti termostatů pro ohřev a chlazení až do extrémních hodnot, destilačních jednotek, rotačních vakuových odparek, sušáren atd. Výhradní zástupce firmy LAUDA pro ČR a SR - laboratorní a provozní technika. Autorizovaný zástupce pro distribuci a servis produktů Büchi Labortechnik AG v ČR.

DELTA-CT - Výrobce kvalitních, inovačních a v použití jednoduchých testovacích proužků, které slouží pro kontrolu kvality vody, dezinfekčních prostředků, mléčných výrobků. Jsou široce využívány v pivovarnictví a chemickém průmyslu atd. Expresní testy umožňují provedení chemické a biochemické analýzy vzorků přímo v místě odběru, bez speciálního zařízení a dodatečných reagentů.

DIALAB - Výroba a distribuce reagencií. Dodávky laboratorních zařízení: BIOTEK readry, vybavení pro ELISA soupravy, promývačky, fotometry a spektrofotometry, HELLMA kyvety a ponorné sondy, biochemické a hematologické analyzátory, pipety a dávkovací zařízení SOCOREX, lyofilizátory, laminární boxy, laboratorní váhy PRECISA, plastový materiál GREINER BIO-ONE.

EAST PORT PRAHA - Prodej laboratorních reagencií (genomika, proteomika, buněčná analýza, forenzní genetika, detekce endotoxinů), přístrojů (spektrofotometrie, luminometrie, fluorometrie, molekulární biologie, Simple Western technologie, pipety, drobná laboratorní technika), IVF produktů pro asistovanou reprodukci (média, přístroje, katetry a jehly) a plastového spotřebního materiálu (pipetovací špičky, pastety, zkumavky, stojánky, PCR zkumavky, stripy a mikrodestičky).

EPPENDORF CZECH & SLOVAKIA - Vývoj, výroba a dodávky systémů používaných ve vědecko-výzkumných pracovištích. Eppendorf nabízí kvalitní produkty přes spotřební materiál, pipety, dávkovače, až po centrifugy a další laboratorní přístroje.

HACH - Celosvětový lídr pro řešení v oblasti kvality vody. Více než 80 let pomáhají řešení na analýzu vody od společnosti Hach® zákazníkům různých velikostí a odvětví dodávat kvalitní vodu. Laboratorní řešení tvoří základ společnosti Hach. Nabízíme metody odpovídající legislativě pro zajištění kvality vody v komunálních a průmyslových provozech. S širokou škálou analytických řešení zlepšujeme analýzu vody – rychlejší, jednodušší, šetrnější k životnímu prostředí a více informativní.

HANNA INSTRUMENTS CZECH - Zastoupení Hanna Instruments pro Českou republiku a Slovensko. Prodej a servis analytických přístrojů: elektrochemie, titrace, fotometrie, nefelometrie a refraktometrie. Hanna Instruments nabízí originální a inovativní řešení v robustním provedení.

HPST - Autorizovaný distributor společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární a buněčné biologie a genomiky. Je poskytovatelem autorizovaného servisu pro přístroje Agilent Technologies, škály servisních služeb, softwarových i hardwarových školení, workshopů a také vývoje metod a aplikační podpory.

CHEMAGAZÍN - Odborný dvouměsíčník pro chemickou-technologickou a laboratorní praxi zasílaný zdarma více než 3,5 tisícům čtenářů v ČR a SR. Organizátor veletrhu LABOREXPO a pořadatel Konference pigmenty a pojiva.

CHROMSERVIS - Dodavatel přístrojů a příslušenství pro laboratoře a průmysl, chromatografii, měření fyzikálních veličin a odběry a přípravu vzorků.

CHROMSPEC - Prodej a servis přístrojové techniky, včetně validace systémů a aplikační podpory.

ILABO -  Prodej a servis laboratorní přístrojové techniky pro široký okruh laboratoří. Výhradní zastoupení firem FRITSCH - laboratorní mlýnky a analýza velikosti částic, GERHARDT - analyzátory , autorizovaný distributor firem JULABO, CECIL, BINDER, KERN, TINTOMETER, BANDELIN, KRUESS, SENTRON aj.

ING. PETR ŠVEC - PENTA - Výroba a distribuce čistých, speciálních a farmaceutických chemikálií. Výroba chemikálií podle požadavků zákazníků.

JHS LABORATORY - Autorizovaný zástupce tuzemských a zahraničních firem vyrábějících laboratorní potřeby, měřicí přístroje i spotřební materiál. Nabízí komplexní řešení pro průmysl (on-line), laboratoře všech typů (včetně HACCP), i terén.

KATKO - Dodavatel speciálních čerpadel.

KONEKO MARKETING - Autorizovaný prodej a servis domácích i zahraničních firem - vše pro laboratoř. Konzultace a vzdělávání při řešení otázek v oblasti životního prostředí s výrazným zaměřením na oblast ochrany ovzduší.

KOUŘIL DÁVKOVACÍ ČERPADLA - Výroba peristaltických čerpadel a dávkovačů.

KRD - Biotechnologická distribuční společnost nabízející široké spektrum laboratorního vybavení (mrazáky, biohazard boxy, inkubátory, autoklávy, …), reagencií (oligonukleotidy, polymerázy, média, …) a spotřebního materiálu (rukavice, špičky, tkáňový plastik, …).

LABICOM - Dodávky běžného laboratorního vybavení, laboratorních přístrojů a příslušenství pro úpravu vzorků, plynovou a kapalinovou chromatografii a další separační techniky. Dodávky standardů, drog, CRM a speciálních čistých chemikálií pro různé aplikace. Zajišťuje odborné a technické konzultace, aplikační vývoj, podporu softwarového vybavení a servisní činnost. Autorizovaný distributor např.: Agilent Technologies a Honeywell Research Chemicals.

LABIMEX CZ - Prodej laboratorních přístrojů - UV/VIS, IČ spektrofotometry, laserové granulometry. Zkušební komory pro testy životnosti materiálů a výrobků v simulovaných prostředích, detektory toxických a výbušných plynů osobní, přenosné a pevné instalace.

LABOR-KOMPLET - Dodavatel laboratorní techniky, příslušenství, pomůcek, výrobce laboratorního nábytku a digestoří.

LABOSERV - Prodej a servis laboratorní přístrojové techniky. Laminární a PCR boxy, inkubátory, sterilizátory, sušárny, ELISA automaty, třepačky, rotátory, vortexy, homogenizátory, míchačky, termostaty, temperované třepačky, centrifugy, váhy, vodní lázně, UV recirkulátory, denzitometry, pipety a další.

LABTECH - Provozování analytických laboratoří, výroba, prodej a servis přístrojů a zkušebních zařízení pro laboratoře, výzkum a průmysl: ICP OES a MS spektoktrometrie, elementární analyzátory C/S, HNO, analyzátory AOX, EOX a TOC, termická analýza, standardy (RM a CRM) a spotřební materiál. Zařízení pro cyklické únavové zkoušky, univerzální zkoušky materiálů, korozní a klimatické komory, vakuová technika a zjišťování netěstností.

LABTECHNIK - Prodej a servis laboratorní techniky (plamenové fotometry, osmometry, centrifugy, vortexy, vodní lázně, topné/chlazené bloky, topné desky, termostaty, magnetické míchačky, třepačky, termomixery, ultrazvukové lázně, inkubátory) a spotřebního materiálu (pipety, výbojky pro AAS, suché médium BathArmor).

LACH-NER - Čisté chemikálie a specializované služby.

LECO INSTRUMENTE - Výrobce laboratorní přístrojové techniky a zařízení pro oblasti zkoumání organických i anorganických materiálů ve smyslu elementárních analýz, kalorimetrie, termogravimetrie, optické emisní spektrometrie, materialografie, měření tvrdosti a v neposlední řadě chromatografických separačních technik.

LESAK - Výroba, prodej, servis vah a vážicích zařízení. Váhy pro obchod, průmysl, gastronomii, laboratoře, nemocnice a řadu dalších odvětví. Zastoupení značek PRECISA, TSCALE, YAOHUA, TORREY.

LGC STANDARDS (PL) - Přední evropský dodavatel programů zkoušení způsobilosti laboratoří, referenčních a certifikovaných referenčních materiálů pro životní prostředí, potravinářství, klinické a farmaceutické analýzy a je distributorem originálních ATCC kultur a bioproduktů.

LINDE GAS - Největší výrobce a distributor technických, medicinálních a speciálních plynů v ČR. Program speciálních plynů nabízí široký sortiment vzácných plynů, vysoce čistých plynů a jejich směsí, kalibračních plynů/referenčních materiálů (vlastní akreditovaná laboratoř dle ČSN EN ISO9001/IEC 17025), vybraných chemikálií a chladiv. Všechny produkty dodáváme v tlakových lahvích, sudech a kontejnerech standardních objemů, rovněž v malých přenosných lahvích s integrovaným ventilem (ECOCYL®) a v inovativních mobilních lahvích GENIE®. Nabídka společnosti dále zahrnuje zařízení pro odběr plynů (lahvové redukční ventily, redukční panely pro inertní i korozivní plyny, odběrové redukční ventily), laboratorní i centrální rozvody plynů na klíč.

MEDIAL - Laboratorní značení BRADY - laboratorní a průmyslové termotransférové tiskárny, etikety do extrémního teplotního a chemického prostředí, čtečky čárových kódů, software, servis.

MERCI - Výrobně-obchodní firma působící v oblasti návrhů, realizace, vybavování a zásobování laboratoří a chemických provozů pro oblast vědy, výzkumu, pro vysoké školy, vědecké instituce, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnictví, kontrolní a provozní laboratoře pro širokou škálu odvětví.

MERCK – Výhradní zastoupení divize Life Science globálního farmaceuticko-chemického koncernu Merck KGaA s více než 19 000 zaměstnanci v 66 zemích, 65 výrobními závody a 130 distribučními centry po celém světě. Sloučené portfolio Merck a Sigma-Aldrich® zahrnuje více než 330 000 produktů jak pro všechny typy vědeckých, průmyslových a servisních laboratoří, tak pro různé výrobní procesy a chemické technologie. Špičkové, zákazníky vyhledávané a oceňované webové stránky s více než 77 miliony přístupů za rok.

MESSER TECHNOGAS - Speciální plyny a zařízení pro laboratoře. Plyny pro GC, HPLC, GCMS, AAS, ICP. Vysoce čisté plyny, zkapalněné plyny, kalibrační směsi. Systémy pro čištění plynů. Přepravní a skladovací nádoby pro zkapalněné plyny. Regulační ventily pro všechny typy plynů. Regulační ventily a odběrná místa pro laboratorní nábytek a digestoře. Redukční stanice a odběrná místa pro rozvodů plynu. Centrální rozvody plynů „na klíč“ včetně návrhu a projektu.

METROHM ČESKÁ REPUBLIKA - Přístrojové vybavení pro pokročilé iontové analýzy ve vědě a průmyslu. Tyto přístroje jsou široce využívány v oblastech chemického průmyslu, farmacie, potravinářství, analýzy vody a v neposlední řadě ve vědě a výzkumu.

METTLER TOLEDO -  Největší světový výrobce vah a analytických přístrojů určených pro laboratoře, průmyslovou výrobu, transport, logistiku a maloobchodní využití. Přístroje METTLER TOLEDO se používají ve výzkumu, vědě, při vývoji léčiv a laboratořích pro kontrolu kvality mimo jiné ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu. Kromě širokého spektra produktů nabízí společnost celosvětově nejrozsáhlejší servisní služby. Zastoupení METTLER TOLEDO naleznete v 37 zemích světa.

Měřicí technika Morava -

M.G.P. - Univerzální dodavatel pro výzkum - LIFE SCIENCE : biochemikálie, reagencie, rozpouštědla, proteiny, enzymy, peptidy, kity a assay, média buněčných kultur, protilátky, plasty a pipety - RADIOCHEMIKÁLIE : 32P, 33P, 35S, 3H, 2H, 14C, 13C, 125I, 36CL, 45Ca, 51Cr, 55Fe, 85Sr - LABORATORNÍ PŘÍSTROJE : - Spektrofotometry NanoDrop - Fluorospektrometr NanoDrop - Homogenizátor Fast-Prep24 5G - Automatizovaný izolátor nukleových kyselin MPure-12 a jiné drobné přístroje.

MILCOM SERVIS - Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky, záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky.

NABERTHERM (D) - Vývoj a výroba průmyslových pecí pro mnoho různých aplikací. Vynikající design, kvalita, úspora nákladů a krátké dodací lhůty jsou díky vlastnímu výrobnímu zázemí a širokému programu standardních pecí zaručeny.

NEJLABO - Zastupuje na Českém a Slovenském trhu firmu POL-EKO, na kterou se specializuje již několik let. Zaměřuje se na laboratorní techniku pro laboratoře, nemocnice, výzkumné ústavy, školy. Poskytuje komplexní služby - servis, montáž, dodávka zboží, zaškolení obsluhy.

NEOTEC - Zástupce firem IKA, THERMO SCIENTIFIC -Water analysis instruments, SYRRIS, DOLOMITE - Microfluidics systems. Specialista pro oblast kalorimetrie, průtočné chemie a mikrofluidních systémů. Laboratorní, analytická a průmyslová technika.

NETTO ELECTRONICS - Vysoce přesné laboratorní a analytické váhy VIBRA s dílkem od 0,01 mg. Váhy a vážicí systémy SOEHNLE Professional, SNOWREX, EXCELL a ISHIDA pro sklady, průmyslovou výrobu, gastronomii a kanceláře. Elektronický systém NETTOControl pro řízení skladů a výroby.

NETZSCH - Výroba a dodávky přístrojů pro termickou analýzu - DSC, TG, DTA, TG/DSC/DTA, TMA, DMA, DIL, LFA, spojení s MS, FTIR, GC/MS a další. Smluvní analýzy.

NICOLET-CZ - FT-IR, FT-NIR, FT-Raman, Raman, procesní analyzátory. Příslušenství ke spektrometrům, databáze spekter, automatizace.

OPTIK INSTRUMENTS - Společnost Optik Instruments nabízí FTIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy německého výrobce BRUKER využívajícího vlastní patentované hi-tech prvky a komponenty. Uplatňuje mnohaleté zkušenosti s aplikací high-end, R&D, rutinních i procesních přístrojů ve vědě, laboratořích a průmyslu. Optik Instruments je distributorem pro Česko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko, kde kromě distribuce zajišťuje i technický servis a odborné poradenství.

OPTIXS - Dodavatel přístrojové a laserové techniky pro vysoce přesnou metrologii a výzkum. Komplexní služby začínající formou poradenství, pokračující dodáním systému a končící dlouhodobou údržbou zařízení a aplikační podporou. Zástupce předních světových výrobců - Andor, Coherent, Quantum Design, J.A. Woollam CO., Edinburgh Instruments, NKT Photonics, Ocean Optics, TMC, Thorlabs, Quantel, Physik Instrumente, Hamamatsu, Zygo.

ORGREZ - SKUPINA ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI - Poskytovatel zkoušení způsobilosti, ČSN EN ISO 17043:2010, osvědčení o akreditaci č. 442/2016 Poskytování zkoušení způsobilosti v oblasti fyzikálně-chemických vlastností tuhých paliv. Zkušební laboratoř působí v rámci Divize kontroly imisí a paliv. Firma ORGREZ, a.s. poskytuje služby a realizuje dodávky v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, obecně v procesech přeměny energií paliv a výroby a distribuce elektřiny.

PCS - RTG a OES spektrometry a speciální difraktometry, ruční a mobilní analyzátory pro verifikaci materiálu, přístroje na detekci strukturních změn povrchu materiálu, analyzátory pro hodnocení životního prostředí dle RoHS, ruční a mobilní analyzátory pro třídění a chemickou analýzu při nakládání s odpady, RTG analyzátory pro měření tloušťky vrstev.

PE SYSTEMS - Výhradní dovozce přístrojů a reagencií firmy PerkinElmer, divize „Life and Analytical Sciences“. Toto portfolio zahrnuje širokou škálu laboratorních produktů pro vědecké, servisní a průmyslové laboratoře od farmacie, životního prostředí, potravinářství, chemický průmysl až po genomiku a proteomiku.

P-LAB - Kvalitní laboratorní potřeby a chemikálie.

PRAGOLAB - Výhradní zastoupení Thermo Fisher Scientific pro ČR a Slovensko v oblastech plynová GC a kapalinová HPLC chromatografie, hmotnostní spektrometrie GC-MS a HPLC-MS, elementární analýza EA, automatické spektrometry, TN, TS, TX, atomová absorpční spektrometrie AAS, spektrometry s induktivně vázanou plasmou ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS a fluorescenční spektrometry, viskozimetry HAAKE, analýza povrchů, mikrostruktura a fyzikální vlastnosti materiálů, termostaty, porosimetry, sorpční systémy, termická analýza, aj. Výhradní zastoupení společnosti Leica Mikrosystems pro ČR a Slovensko v oblastech stereomikroskopie, digitální mikroskopie, konfokální mikroskopie a mikroskopie se super- rozlišením a také v oborech elektronové, průmyslové a chirurgické mikroskopie.

RMI - Dodávky přístrojové techniky a širokého sortimentu spotřebního materiálu, instalace, zaškolení, IQ/OQ/PQ, vývoj metodik, poradenský servis, komplexní řešení problémů. Divize Analytických systémů, Materiálové analýzy a Mobilních systémů. Výhradní zastoupení řady světových výrobců.

SARTALEX - Prodej a servis zařízení SARTORIUS: laboratorní, průmyslové a kontrolní váhy, kalibrační závaží, komunikační programy, stanovení hustoty materiálu, kalibrace pipet, snímače síly (tenzometrické), zatěžovací plošiny, vyhodnocovací jednotky, laboratorní a průmyslová filtrace. Prodej a servis zařízení ACCULAB: Laboratorní a průmyslové váhy.

SHIMADZU - Chromatografie (HPLC, LCMS, GC, GCMS), spektroskopie (UV/VIS, UV/VIS/NIR,  FTIR  AAS, ICP) a analýza životního prostředí, obecně sum parametry (TOC, TN). Přístroje pro Life Science – MultiNA, BioSpecNano, MALDI-TOF a iMScope. Novinky v MS – 3Q GCMS a LCMS, preparativní LCMS, 1Q a 3Q LCMS, IT TOF, 2D HPLC a 2D GC/GCMS, MALDI TOF TOF 8090 a mikroskop s MSn TOF.

SCHMACHTL CZ - Zástupce předních výrobců vývěv, čerpadel a filtrů. A také výhradní zástupce světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství.

SCHOELLER INSTRUMENTS – Prodej laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu, autorizovaný servis a validace přístrojů.

SIPOCH - Výhradní zastoupení Gilson v ČR, SR a jediný autorizovaný servis Gilson. Pipety, dávkovače, magnetické míchačky, automatické pipetovací stanice, automatizovaná příprava vzorků SPE, GPC, prepLC, čerpadla HPLC, ventily, spojovací komponenty LC, úpravy a výroba přístrojů a příslušenství, řešení na míru.

SISW - Vývoj a výroba speciálních a zakázkových přístrojů, zejména pro kapalinovou chromatografii. Prodej a servis systémů na přípravu čisté vody. Dodávka součástí laboratorních přístrojů a chromatografického příslušenství. Autorizovaný distributor elektrochemické instrumentace společnosti Antec Scientific.

SOTAX - Světová jednička ve výrobě vysoce kvalitních disolučních testovacích systémů, kompozitních zkoušek, pracovních stanic pro kontrolu jednotnosti obsahu a nástrojů fyzikálního testování tablet. Celosvětově je zastoupena místními kancelářemi SOTAX a distributory zabývajícími se prodejem, servisem a validací přístrojů. Nabízí SPS Pharma Services (CRO) - smluvní výzkumnou laboratoř pro vývoj disolučního testování, metod a školení.

SIPOCH - Výhradní zastoupení Gilson v ČR, SR a jediný autorizovaný servis Gilson. Pipety, dávkovače, magnetické míchačky, automatické pipetovací stanice, automatizovaná příprava vzorků SPE, GPC, prepLC, čerpadla HPLC, ventily, spojovací komponenty LC, úpravy a výroba přístrojů a příslušenství, řešení na míru.

SPECION - Dodavatel laboratorní přístrojové a zkušební techniky pro automobilový, elektronický a chemický průmysl, pro výzkum a vývoj v oboru materiálů a studia povrchů, biologie, biochemie a farmacie. Na českém a slovenském trhu zastupujeme renomované zahraniční výrobce těchto přístrojů.

SPECTRO CS - Nákup a prodej, instalace, kalibrace a servis analyzátorů a spektrometrů.

SPŠ CHEMICKÁ PARDUBICE - Střední průmyslová škola chemická - špičková vzdělávací instituce s obrovským rozvojovým potenciálem. Mimo tradiční chemické obory se dnes škola zaměřuje taktéž na požární ochranu a bezpečnostně-právní činnost. V nově zrekonstruovaných laboratořích vybavených pokročilou instrumentací (XRF, gamaspektrometr, Raman, HPLC, GC, UV-VIS, atd..) probíhá výuka jak studentů prezenční formy studia, tak rekvalifikační programy různého chemického zaměření v návaznosti na standardy Národní soustavy kvalifikací. Škola se taktéž zapojuje do komerční sféry a to v oblasti povrchových úprav a analytické chemie.

TECHNOPROCUR CZ - V České republice zastupuje několik předních světových výrobců provozních analyzátorů, laboratorních, poloprovozních a výrobních zařízení pro chemický, farmaceutický, petrochemický a potravinářský průmysl, výzkum, vývoj a poloprovoz. Většina zastoupených výrobců je ze Švýcarska a Německa. Na českém trhu působí již od roku 1997. Filozofií firmy je dodávat kvalitní, spolehlivá zařízení s vysokou životností, nenáročné na údržbu, s minimálními provozními náklady, a to vše samozřejmě za přijatelné ceny.

TESTO - Výrobce ručních přenosných přístrojů pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístrojů pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzu spalin, detekci úniku plynů, přístrojů pro servis chladicích a klimatizačních zařízení, termografii, měřicích systémů se sběrem dat a přístrojů pro měření elektrických veličin. Testo provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

TRIGON PLUS - Dodavatel laboratorních přístrojů, prodej, instalace, záruční a pozáruční servis, validace a akreditovaná kalibrační laboratoř. Centrifugy, biohazardy, laminární boxy, izolátory, boxy pro PCR, bezodtahové digestoře, bio-imaging a gelová analýza, počítače kolonií a inhibičních zón, termostaty, CO2 / O2 inkubátory, anaerobní boxy, dekontaminační systémy, sterilizátory, myčky, sušičky, autoklávy, promývačky, readery, dávkovače, varny půd a plničky petriho misek, spektrofotometry, purifikátory, lyofilizátory, koncentrátory vzorků, mrazící boxy, hlubokomrazicí boxy –86 °C, chladící boxy, kryotechnika, výrobníky ledu, vodní lázně, třepačky, pipety, laboratorní plast, přístroje pro přípravu čisté vody, systémy pro monitoring teploty, systémy pro chov laboratorních zvířat.

TRILAB GROUP - Výrobce a dodavatel 3D tiskáren, pořadatel školení a workshopů a poskytovatel  3D tisku na zakázku.

UNI-EXPORT INSTRUMENTS - Dodávky zařízení pro fyzikální charakterizace částic, povrchů a materiálů a chemické analýzy povrchů.

UNIMED PRAHA - Dodavatel laboratorních přístrojů, prodej, projektová řešení, autorizovaný servis, validace, akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř. Centrifugy, biohazardy, laminární boxy, izolátory, boxy pro PCR, dekontaminační systémy, bezodtahové digestoře, analytické a dokumentační systémy, elektroforézy a zdroje, počítače kolonií a inhibičních zón, termostaty, CO2 / O2 inkubátory, anaerobní a hypoxické boxy, spektrofotometry, promývačky, dávkovače, purifikátory, varny půd a plničky petriho misek, lyofilizátory, koncentrátory vzorků, sterilizátory, myčky, sušičky, autoklávy, hlubokomrazicí boxy -86 °C, mrazicí a chladicí boxy, kryotechnika -180 °C, výrobníky ledu, vodní lázně, třepačky, pipety, laboratorní plast, přístroje pro přípravu čisté vody, systémy pro monitoring teploty, zařízení pro chov laboratorních zvířat.

VERDER SCIENTIFIC - Přímé obchodní zastoupení značek Retsch, Retsch Technology a Carbolite Gero pro Českou a Slovenskou republiku. Dodáváme řešení v přípravě vzorků, charakterizaci pevných látek a tepelném zpracování.

WATEK - Výroba přístrojů a zařízení k přípravě čisté a ultračisté vody pro laboratorní a analytické ale i průmyslové účely, využívající nejmodernější technologie - reverzní osmózu, iontoměniče, směsné iontoměniče MIX-BED, elektrodeionizaci (EDI).

WATREX PRAHA - Od roku 1990 je WATREX předním dodavatelem HPLC techniky s odborností v oblastech vývoje metod, aplikací, servisu a podpory celé řady přístrojů. Naše předchozí a současné dodavatelské a distrubutorské kontakty zahrnují Waters, Agilent, Thermo, Knauer, Polymer Labs, Shodex, Tosoh, GL Science, Mitsubishi Chemical, Dr. Maisch a další. V současnosti vyrábí vlastní řadu přístrojů a specializovaných zařízení pro chromatografii. Jejím tradičním produktem jsou chromatografické kolony (normální fáze, reverzní fáze, iontová či chirální chromatografie apod.).

WTW - Měřicí a analytická technika.

© 2017 CHEMAGAZÍN s.r.o. Web design CHEMAGAZÍN s.r.o. Ochrana osobních údajů Kontakt Zpět na úvodní stránku