Mediální partneři

PARTNEŘI VELETRHU

ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

partneRSKÉ UDÁLOSTI

IX. VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

CZ EN

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

Veletrh LABOREXPO nabízí ideální místo k osobním setkání dodavatelů laboratorní techniky s jejich zákazníky a přispívá k dalšímu rozvoji vzájemných obchodních a osobních vztahů. Účast vystavovatelů na této akci významně přispívá k posílení jejich tržní pozice a podporuje vnímání zúčastněných firem, jako významných dodavatelů.

Návštěvníci veletrhu tuto akci vítají jako příležitost k získání množství potřebných informací a osobních poznatků, které mají vliv na jejich následné rozhodování při nákupu laboratorní techniky.

Nomenklatura veletrhu pokrývá všechny hlavní oblasti laboratorních analýz v chemii, farmacii, biochemii, molekulární a mikro- biologii a dalších oborech. Je rovněž určena laboratořím nabízejícím komerční služby.

Profil návštěvníků

Veletrh se vyznačuje kvalitní strukturou odborných návštěvníků, především vedoucích nebo majitelů laboratoří, laborantů, vědců, pracovníků kontroly výroby, zaměstnanců ve státním sektoru nebo ve zdravotnictví. Průměrná návštěva veletrhu se pohybuje okolo 1300 návštěvníků.

Výstavba expozic

Vystavovatelé si mohou zajistit návrh a realizaci své expozice vlastním dodavatelem  nebo si mohou zajistit její realizaci jako službu prostřednictvím organizátora veletrhu.

Organizátor zajišťuje výstavbu expozice tzv. "na klíč". Zahrnuje návrh, cenovou nabídku, montáž, vybavení nábytkem a případně i zhotovení grafiky.

Ke stavbě standardních expozic je využíván především osvědčený systém Octanorm, který umožňuje konstrukci stánků za přijatelnou cenu. Realizace základního typu expozic se pohybuje v rozsahu 800-1000 Kč/m2 vč. vybavení.

Organizátor veletrhu využívá služeb ověřeného realizátora expozic a má proto možnost nabídnout mimo jiné i stavbu atypických expozic, které akceptují všechny požadavky vystavovatele na design, funkcionalitu a kreativitu konstrukce.

O možnostech realizací expozic a jejich podmínek výstavby v Kongresovém centru Praha vás budeme rádi informovat, neváhejte nás kontaktovat.

Profil organizátora veletrhu

Organizátorem je redakce odborného dvouměsíčníku CHEMAGAZÍN.

Hlavním cílem organizátora je oslovit co nejvíce možných návštěvníků veletrhu a tomuto cíli věnuje zásadní marketingovou podporu.

Hlavním prostředníkem k přímému oslovení návštěvníků je časopis CHEMAGAZÍN. Ten byl v předešlých ročnících vždy vyhodnocen jako nejčastější zdroj přijatých vstupenek od návštěvníků +/- 30 % z jejich celkového počtu.

Širokou mediální podporu poskytují rovněž i další mediální partneři veletrhu. Akce je prezentována na mnoha konferencích, seminářích a veletrzích, na internetu nebo prostřednictvím direct mailingu s využitím vlastní rozsáhlé databáze organizátora.

V případě zájmu o účast na veletrhu kontaktujte organizátora.

Registrace vystavovatelů bude zahájena v prosinci 2018!

© 2018 CHEMAGAZÍN s.r.o. Web design CHEMAGAZÍN s.r.o. Ochrana osobních údajů Kontakt Zpět na úvodní stránku