Mediální partneři

PARTNEŘI VELETRHU

ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

partneRSKÉ UDÁLOSTI

IX. VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

CZ EN

LABOREXPO KONFERENCE

Dvoudenní sympozium připravené ve spolupráci s VŠCHT v Praze a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Obsahem přednášek budou témata spojená s bezpečností potravin a doplňků stravy, resp. s přípravou vzorků pro (bio)analýzu nebo např. moderní průtoková analýza. Přednášející seznámí posluchače jak s analytickými metodami, tak i s přístrojovou technikou a novátorskými způsoby jejich využití v běžné laboratorní praxi nebo ve výzkumu a vývoji. Vstup volný.

Sponzory LABOREXPO KONFERENCE jsou vystavovatelé - AMEDIS, Shimadzu, MERCK a LECO Instrumente.

Každý návštěvník veletrhu, který odevzdá na Info stánku organizátora vyplněnou volnou vstupenku, obdrží jeden výtisk Veletržního katalogu. Ten si lze stáhnout již nyní ve formátu PDF - obsahuje veškeré informace o veletrhu, časový harmonogram doprovodného programu, abstrakty přednášek LABOREXPO KONFERENCE a kompletní seznam vystavovatelů s jejich firemními profily.

Program konference

20.9.2017 - Moderní analytické postupy pro potraviny a biologicky aktivní látky

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze.

 • 9:00 - Iontová mobilita v metabolomických studiích: třetí separační dimenze pro systémy využívající chromatografii a ve spojení s hmotnostní spektrometrií - prof.Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • 9:30 - Využití hmotnostně-spektrometrických technik při necílovém screeningu potravin - Ing. Radim Štěpán, PhD., Ing. Petr Cuhra, SZPI v Praze
 • 10:00 - Možnosti proteomické analýzy na principu LC-MS/MS při kontrole potravin
  - Ing. Soňa Baršová, Ing. Petr Cuhra, SZPI v Praze
 • 10:30 - Výhody analýzy potravin technikou GC a GCxGC TOFMS - Mgr. Pavel Jiroš, Ph.D., LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o.
 • 11:00 - Kritické zhodnocení pracovních charakteristik MS trojitých kvadrupolů používaných při plynově chromatografické analýze reziduí pesticidů - Ing. Lucie Drábová, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • 11:30 - Využití techniky SPME při plynově chromatografické analýze ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií - Ing. Jaromír Hradecký, Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • 12:00 - Ultraúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Efektivní nástroj pro autentifikaci potravin a přírodních produktů - Ing. Kamila Hůrková, Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • 12:30 - QDa: jednoduchý MS kvadrupol s potenciálem nahradit konvenční detektory v rutinních aplikacích -  Ing. Aleš Krmela, Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • 13:00 - Progresivní strategie monitoringu halogenovaných kontaminantů v předmětech běžného užívání -  doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • 13:30 - Superkritická fluidní chromatografie: výhodné aplikace při analýze potravin a složek životního prostředí - Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze

21.9.2017 - Miniaturizace ve službách Life Science

Odborný garant: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Kat. analytické chemie, Farmaceutická fakulta Karlovy Univerzity v Hradci Králové

 • 9:00 - Přehled moderních metod pro úpravu vzorku před analýzou - doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., UK, FF, KAnCh, Hradec Králové
 • 9:30 - Miniaturizace v analýze rostlinných hormonů s důrazem na micro-SPE, imunoafinitní a magnetické SPE - Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Univerzita Olomouc, Laboratoř růstových regulátorů OL & Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • 10:00 - Novorozenecký screening dědičných metabolických poruch metodou FIA-MS ze suché krevní skvrny - RNDr. Eva Hlídková, Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení klinické biochemie
 • 10:30 - GC TOFMS, technika pro SKUTEČNÝ necílený screening - Mgr. Tomáš Kovalczuk, Ph.D., LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o.
 • 11:30 - Vakuová UV jako nová detekční technika pro plynovou chromatografii a procesní analýzu - Ing. Tomáš Korba, AMEDIS, Praha
 • 12:00 - Analytické nástroje pro rychlou identifikaci nových syntetických drog - prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc, KAnCh-RCPTM
 • 12:30 - Vývoj HPLC metod pro kontrolu kvality nutraceutik a jejich kvalita na trhu v ČR - Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., UK, FF, KAnCh, Hradec Králové
 • 13:00 - Multiplexování proteinových biomarkerů - Mgr. Stanislav Kukla, Merck spol. s r. o.
 • 13:30 - Mobilní forenzní analýza s využitím nejnovější generace přenosných přístrojů GC-MS a FT-IR/Raman - doc. ing. Tomáš Černohorský, CSc., RMI s.r.o.
 • 14:00 - Průtoková analýza stopových množství těžkých kovů v oceánografii a enviro analýze - PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D., UK, FF, KAnCh, Hradec Králové

Místo konání

Přednášková místnost Malý sál, přízemí Kongresového centra Praha, veletržní Sektor C. Vstup volný.

© 2018 CHEMAGAZÍN s.r.o. Web design CHEMAGAZÍN s.r.o. Ochrana osobních údajů Kontakt Zpět na úvodní stránku