Mediální partneři

PARTNEŘI VELETRHU

ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

SPONZOŘI LABOREXPO KONFERENCE

partneRSKÉ UDÁLOSTI

VIII. VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

CZ EN

LABOREXPO KONFERENCE

Dvoudenní sympozium připravené ve spolupráci s VŠCHT v Praze a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Obsahem přednášek budou témata spojená s bezpečností potravin a doplňků stravy, resp. s přípravou vzorků pro (bio)analýzu nebo např. moderní průtoková analýza. Přednášející seznámí posluchače jak s analytickými metodami, tak i s přístrojovou technikou a novátorskými způsoby jejich využití v běžné laboratorní praxi nebo ve výzkumu a vývoji. Vstup volný.

Sponzory LABOREXPO KONFERENCE jsou vystavovatelé - společnosti Shimadzu, MERCK a LECO Instrumente.

Program konference

20.9.2017 - Moderní analytické postupy pro potraviny a biologicky aktivní látky

Odborný garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze.

 • Iontová mobilita v metabolomických studiích: třetí separační dimenze pro systémy využívající chromatografii a ve spojení s hmotnostní spektrometrií
  - prof.Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • Kritické zhodnocení pracovních charakteristik MS trojitých kvadrupolů používaných při plynově chromatografické analýze reziduí pesticidů
  - Ing. Lucie Drábová, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • Progresivní strategie monitoringu halogenovaných kontaminantů v předmětech běžného užívání
  -  doc.Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • QDa: jednoduchý MS kvadrupol s potenciálem nahradit konvenční detektory v rutinních aplikacích
  -  Ing. Aleš Krmela, Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • Využití techniky SPME při plynově chromatografické analýze ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií
  - Ing. Jaromír Hradecký, Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • Ultraúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Efektivní nástroj pro autentifikaci potravin a přírodních produktů
  - Ing. Kamila Hůrková, Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • Superkritická fluidní chromatografie: výhodné aplikace při analýze potravin a složek životního prostředí
  - Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D., Ústav analýzy potravin a výživy na VŠCHT v Praze
 • Využití LC-MS/TOF/QTOF při screeningu doplňků stravy
  - Ing. Radim Štěpán, PhD., Ing. Petr Cuhra, SZPI v Praze
 • Možnosti proteomické analýzy na principu LC-MS/MS při kontrole potravin
  - Ing. Soňa Baršová, Ing. Petr Cuhra, SZPI v Praze
 • Výhody analýzy potravin technikou GC a GCxGC TOFMS
  - Mgr. Pavel Jiroš, Ph.D., LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o.

21.9.2017 - Forenzní a klinická analýza se zaměřením na miniaturizaci

Odborný garant: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Kat. analytické chemie, Farmaceutická fakulta Karlovy Univerzity v Hradci Králové

Seznam přednášek (předběžný):

 • Sběr a analýza biologických vzorků pro dopingovou kontrolu
  - doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., UK, FF, KAnCh, Hradec Králové
 • Designer drugs
  - prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., Univerzita Olomouc, PřF, KAnCh
 • Sample Preparation (přehled)
  - doc. PharmDr. Lucie
  Nováková, Ph.D., UK, FF, KAnCh, Hradec Králové
 • Průtoková analýza stopových množství těžkých kovů v oceánografii a enviro analýze
  - PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D., UK, FF, KAnCh, Hradec Králové
 • Diagnostika a screening
  - Dr. Hlídková, Univerzita Olomouc
 • Co všechno dokážou protilátky
  - Mgr. Stanislav Kukla, Merck spol. s r. o.
 • GC TOFMS, technika pro SKUTEČNÝ necílený screening
  - Mgr. Tomáš Kovalczuk, Ph.D., LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o.
 • Mobilní forenzní laboratoř Gemini - kombinace FT/IR a Ramanovské spektrometrie
  - doc. ing. Tomáš černohorský, CSc., RMI s.r.o.

Seznam přednášek bude postupně doplňován.

Místo konání

Přednášková místnost Malý sál, přízemí Kongresového centra Praha, veletržní Sektor C. Vstup volný.

© 2017 CHEMAGAZÍN s.r.o. Web design CHEMAGAZÍN s.r.o. Ochrana osobních údajů Kontakt Zpět na úvodní stránku